Μας εμπιστέυονται

ambassade de Grece 

 Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές στο Παρίσι
Πρεσβεία της Ελλάδας
 Γενικό Προξενείο
Γραφείο Εμπορικών Οικονομικών Υποθέσεων
Γραφείο Στρατιωτικού Συνδέσμου

Univ. Paris 13  Amgen Gaz de France CRSC
UFR Univ Paris 13  Amgen GDF – Suez  Centre Culturel de Russie 
Abbot Hopitaux AstraZeneca Bayer
Abott Hôpitaux de Paris Astazeneca Bayer Schering
chugai Janseen-cilag Leo Pharma Lilly
Chugai Janssen-Cilag Leo Pharma Lilly
LVL Norgine Pfizer Roche
LVL Medical Norgine Pfizer Roche
Sanofi Schering Shire Takeda
Sanofi Aventis Schering – Plough Shire Takeda
Red Hat      
 Red Hat      
       
Επίσης:   
Hôpital Tenon
Hôpital Beaujon
Hôpital Bichat
Hôpital Jean Verdier 
Faculté de Médecine - Hôpital Avicenne